Grafický design

Umělecké a grafické vzdělání jsem získal v 90. letech v Ostravě a od té doby působím pouze v tomto oboru. Má dosavadní praxe zahrnuje široké spektrum grafických prací a zahrnuje mimo jiné tvorbu:

  • mnohasetstránkových katalogů se sazbou textů v různých jazycích;
  • logotypů s následným sjednocením vizuálního stylu firem;
  • návrhů PF, plakátů, kalendářů,
  • grafických prezentací pro firmy a instituce;
  • webů v responzivním designu
  • návrhů veletržních stánků s rozlohou 20-500 m2 pro několik evropských veletrhů
  • kolekce motivů, potisků a výšivek, např. pro sportovní oblečení

Ke každé zakázce přistupuji s čistou hlavou a maximální pokorou a kreativitou, jde mi o to (pokud má zákazník zájem), přemýšlet i z druhé strany nezávislým pohledem. Respektive grafiku navrhnout jinak, aby se výsledný produkt odlišil od těžkotonážní grafiky kolem a zároveň aby fungoval. Proto také v grafice upřednostňuji „jednoduchost“ a čistotu oproštěnou od zbytečného balastu, která se mi na základě reflexí od klientů osvědčila jako efektivní a účinná. Díky tomu dostávám častěji volnou ruku v tvorbě grafických návrhů, což profesně vítám a velmi si toho považuji.

Přesto jsem otevřený diskuzím nad vznikající prací, ale díky mnohaleté praxi dokážu některé vývojové fáze ve vzniku zakázky přeskočit směrem ke kýženému výsledku, což umožňuje ve prospěch zákazníka šetřit jeho čas a potažmo i náklady.

Prostřednictvím školení, výtvarných sympozií a pravidelných návštěv různých výstav se nadále sebevzdělávám, abych si stále tříbil výtvarný názor, cit pro soudobý grafický design a dokázal reagovat na potřeby zadavatelů.

Velmi si Vážím důvěry dlouholetých klientů, samozřejmě rád přivítám rozšíření portfolia o nové zákazníky i třeba nové pracovní výzvy.

Kontaktujte mne pro nezávazný návrh, či kalkulaci nebo se jen zastavte k diskuzi pro ujasnění a formování myšlenek, či zadání grafické práce.

RUSEK je značka dobré a fungující grafiky.