Za každým logem je myšlenka, vazba ke společnosti či instituci, pro kterou vzniká.
Zde uvádím na několika příkladech.

Stručný rozbor vzniku loga

Logo Lidové konzervatoře a Múzické školy

Označil jsem určitou skupinu talentovaných lidí, kteří mají různé druhy nadání. Např. nadání hudební, výtvarné, herecké. Mladí lidé, začínající rozvíjet svůj talent, jsou na obrázku označeni malými kolečky, lidem zralejším, kteří svůj talent rozvíjí naplno, patří kolečka větší.

Výsledný grafický prvek loga školy je skupinou lidí kolem nás, kteří rozvíjí své talenty, prostřednictvím oborů, které škola nabízí.

Pro každý z uměleckých oborů byla definována barevnost, která se používá v komunikaci školy s okolím.

Logo festivalu Leoše Janáčka

Zadáním klienta bylo vytvořit logo festivalu Leoše Janáčka, které bude mít grafickou spojitost s logem Lidové konzervatoře a Múzické školy, která soutěž pořádá.

Jako motiv jsem použil kuličky s barevným přechodem barevnosti školy. Z kuliček jsem vytvořil portrét Leoše Janáčka. Při prvním pohledu vidí pozorovatel jen jejich shluk, avšak při přivření očí se vyloupne jasný motiv tváře Leoše Janáčka. Stejně jako při poslechu Janáčkovy hudby přivíráme oči.

Symbol oslav 25 let Múzické školy

V zadání práce klienta stálo, aby motiv vycházel z barevnosti a kulatých tvarů školy a znázornil věk a růst školy.

Vytvořil jsem průřez rostoucím stromem, který má rezonující srdce. Stejně jako dřevo, které mistr houslař hledá v lese, když vybírá to nejlepší pro své housle.

Symbol oslav 60 let Lidové konzervatoře

Zadáním klienta bylo vytvořit logo k oslavám 60 let školy a držet grafickou linku se symbolem oslav 25 let Múzické školy.

Protože škola přispívá k růstu řady umělců, vytvořil jsem rostoucí strom z lidského těla, které má rozpažené ruce a nasává inspiraci. Místo hlavy jsem použil srdce, protože umělci často vnímají svět více srdcem než rozumem.