ZŠ Studénka

Jak vznikalo nové logo aneb jsme (z) jedničky!

Když se podíváte na nové logo základní školy, uvidíte v něm nejen několik více či méně ukrytých symbolů, ale také duch a myšlenku tradice a patriotismu.

Dominantní prvek loga – číslo jedna – má mnoho významů: ať už v podobě školní veličiny úspěšnosti, v lokaci školy v místní části Studénky 1 či snad v jedinečnosti spojení názvu základní školy s Františkem kardinálem Tomáškem, ostatně jediné v celé republice.

Samotné číslo jedna je natolik nosným a snadno zapamatovatelným prvkem loga, že jej lze použít i samostatně bez textu, navíc je například přímo aplikovatelné na školní pomůcky jako jsou žákovské knížky, tužky, trička, s možností spojení se slogany např. „napíšu to na jedničku“, „někdo sbírá známky, někdo jedničky“, „jsme (z) jedničky“ a mnoha dalšími. Bílé písmo vepsané v symbolu jedničky je originál rukopisu kardinála Tomáška, užité barvy mají souvislost s hodností a životem Františka kardinála Tomáška.

Mým cílem bylo, aby nové logo školy bylo nadčasové, jednoduché, výrazné, ale zároveň čisté, a také korespondovalo s myšlenkami, které byly Františku kardinálu Tomáškovi vlastní.

Jeho výrok „zdvihněte hlavy a vzpřimte se“ je přeci tak pravdivý a dodnes použitelný.