Ikony

Životopis

Díky dlouholeté rodinné řemeslné tradici jsem byl nasměrován se vyučit ve strojírenském oboru, a to v podniku Tatra Kopřivnice. Školu jsem však nedokončil, protože jsem před maturitou víceméně „utekl“ k přijímacím zkouškám na uměleckou školu do Ostravy.

1995-2005

Odborné umělecké vzdělání jsem získal na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě. Vystudoval jsem obor propagační výtvarnictví se zaměřením na grafiku pod vedením skvělých pedagogů, výtvarníků Mgr. Jany Smékalové, Mgr. Pavly Titorové, Martina Vyorala, ve výtvarné technologii Ing. Postupy a v dějinách umění ředitele Galerie výtvarného umění Ostrava Mgr. Petra Beránka, a mnoha dalších.

Už v průběhu střední umělecké školy jsem připravil své první samostatné výstavy (ve Studénce a Bílovci). Experimentoval jsem s malbou syntetickou barvou, figury a portréty jsem maloval olejem. Později jsem od olejových barev postupně přecházel na barvy akrylové a podmalbu vrstveným akrylovým tmelem a hledal formy vyjádření s obarvenými mýdlovými bublinami. V roce 2004 jsem vystavoval v centrále Raiffeisen stavební spořitelny v Praze na Žižkově sérii „Řeči těla“ a „Jablečné kompozice“.

V roce 2001 jsem si do jména Martin Rusek nechávám na matrice vložit druhé křestní jméno Fabián. Je to vzpomínka na dědu a druhou část rodiny, ze které pocházím. Děda měl tři dcery, příjmení Fabián tedy v rodové linii zaniklo. Nicméně Fabián je také české křestní jméno se svátkem v lednu a takto jako druhé křestní jméno jej začínám používat.

V grafickém designu začínám zpracovávat zakázky pro první firmy a postupně poznávám, co obnáší práce na volné noze. Zjišťuji, že ve škole nabyté vědomosti se ne vždy dají uplatnit v praxi.

Rozjezd mé grafické kariéry byl pozvolný, místy trnitý, avšak brzy nabral na obrátkách. Tehdy jsem sledoval, co v grafickém designu tvoří významná světová a naše přední grafická studia. Obdivoval jsem (a trvá to dodnes) práci našeho předního designéra Aleše Najbrta a studoval jeho smýšlení nad zakázkami. Čistota jeho prací mne velmi graficky ovlivnila.

Nato jsem se na tři roky přestěhoval do Olomouce, kde jsem se věnoval především grafice a korporátnímu designu. Ve své průmyslové grafické tvorbě hlavně navrhuji originální plakáty, billboardy, mnohasetstránkové katalogy, veletržní expozice, navrhuji interiéry, kolekce potisků a výšivek sportovního oblečení, kreslím ilustrace pro firemní účely a firemní logotypy.

2005 - 2019

V roce 2005 jsem se přestěhoval do Brna, do podkroví ve starém židovském domě poblíž centra.

Dalším důležitým milníkem v mém životě bylo setkávání se s velmi srdečným ak. mal. Daliborem Chatrným, který mj. byl ipedagogem na Akademii výtvarných umění v Praze nebo Fakultě výtvarných umění v Brně a za svůj celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění byl oceněn několika významnými oceněními.

Po dobu mého tříletého pracovního pobytu v Brně jsem byl mistrovým sousedem z podkroví starého domu v Botanické ulici v Brně. Nejednou jsem mohl s panem Chatrným probírat své výtvarné práce, dával mi rady, doporučení a tipy. I ve svém pokročilém věku byl svým myšlením neuvěřitelně otevřený a novátorský výtvarník s obrovským zápalem k práci. Návštěvy jeho ateliéru byly pro mě velkým svátkem a školou a rád vzpomínám na mnoho osobních zážitků a historek.

Při víkendových návratech na severní Moravy jsem pracoval v otcové dílně na kovových obrazech a pohrával jsem si s tématem propalovaných ručních papírů, které vznikají jako sekundární produkt při svařování kovových obrazů.

Po mém návratu z Brna zpět do rodné Studénky se mi krátce po sobě narodily dvě děti, následně kupujeme starý prvorepublikový dům. Ten několik let svépomocí s otcem opravuji. Volná tvorba v té době šla na čas stranou. Plně se věnuji grafickému designu. Pracuji na zajímavých zakázkách a grafických výzvách. Po dokončení rekonstrukce domu se pomalu začínám vracet zpět k volné tvorbě. A současně hledám další možnost vzdělávání v oboru. Přihlásil jsem se na Lidovou konzervatoř a Múzickou školu v Ostravě ke skvělé Mgr. Pavle Titorové (učila mě už na střední um. škole) na obor kresba-malba / pokročilí, abych se mohl dále rozvíjet a prohloubit své znalosti pod vedením zkušeného pedagoga, přičemž obor jsem zakončil absolutoriem. V malbě jsem se věnoval zejména tématu ryb a rybích trhů a motivům stromů. Vznikla série Ze-ze-Mě. Jen okrajově jsem maloval motivy vlajky a národní symboly.

Grafický design a mé kresby a ilustrace do průmyslových grafik se postupně objevují po celém světě, např. v Malajsii, Brazílii, Rusku, Německu, Turecku, Indii, Islandu, Kypru, Chorvatsku, Maďarsku, Dominikánské republice, Rakousku, Portugalsku, Holandsku a Polsku.

Na podzim roku 2016 jsem realizoval na zahradě výstavu volně rozestavených obrazů. Touto akcí jsem se snažil přiblížit výtvarné umění lidem, kteří aktivně do galérií nechodí a zbořit tím jejich ostych z návštěvy oficiálních výstavních prostor. Během dvou dnů na zahradě jsem přivítal téměř tři sta návštěvníků.

V roce 2016 jsem pokračoval studiem dramatického oboru na Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava pod vedením paní Mgr. Evy Polzerové, která mě svým pohledem na svět a rozvahou velice ovlivnila. Studium obsahovalo pohybovou a hereckou průpravu, jevištní pohyb a mluvu, improvizaci a komunikaci. Obor jsem rovněž zakončil absolutoriem.

2019 – 2023

Po mnoha letech praxe v grafickém designu jsem postupně získal v oboru renomé a vypracoval se na zkušeného a žádaného grafika. Práce v grafickém designu mě stále velmi baví a naplňuje. Také se věnuji dobročinné grafice a svou grafickou prací podporuji některé spolky.

V covidových letech přichází prudký propad grafických zakázek. Začínám se čím dál více věnovat malováním obrazů. Volím pozitivní, „světlé“ téma květin a rozkvetlých luk. Tím, že bydlím v Poodří a že jsem vyrostl v rozkvetlé zahradě, je mi tento motiv blízký a je ve mně hluboko zakořeněn.

Maluji, co jsem zažil, prožil, potkal na svých toulkách, vypěstoval. Květinové obrazy brzy získaly oblibu u diváků a pozorovatelů. V době proticovidových opatření, v rámci, kterých byly zrušeny i veškeré hromadné veřejné kulturní akce, jsem realizoval na svém plotě u RD volně přístupnou tříměsíční výstavu obrazů pro zlepšení všeobecně ponuré nálady ve společnosti na podporu potlačované kultury. Výstava byla pozitivně přijata a byla masivně navštěvována lidmi z okolí, kteří v tmavé covidové době prahli po možnosti se kulturně nadechnout a odreagovat se. Ohlas na sociálních sítích i v soukromých kanálech byl značný, a to i daleko za hranicemi našeho kraje.

V roce 2022 realizuji venkovní putovní výstavu po čtyřech frekventovaných místech v Ostravě. Je to pokračování mého projektu jít s obrazy blíže k lidem. To pokračuje výstavou obrazů na Colours of Ostrava 2022 a velkou zahradní výstavou 40 ks obrazů.

Jsem opravdu nadšen, naplněn a rád, že dostávám nabídky na realizaci výstav. V průběhu roku 2022 – 2023 mě oslovily galerie z Říma, Londýna, Portugalska, Miami, Frankfurtu, Innsbrucku, Bruselu, Vídně, Paříže, Cannes, Mnichova, Basileje, Lucemburska, Monaca s nabídkou, aby mé práce byly součástí jejich připravovaných výstav.

V roce 2023 vystavuji na mezinárodním veletrhu současného umění v Paříži a v květnu jsem zastoupen na výstavě v Madridu v galerii Van Gogh Art Gallery. Galerie si pro prezentaci vybrala devět kusů kovových obrazů a jednu práci ze série Ze-ze-mě.