Ikony

Prohlášení umělce

Jsem malíř tělem i duší. Malbou se chci především bavit, proces malby si užívat a zprostředkovat své vnímání barev a vůni světa ostatním lidem. Láká mne divoká, expresivní a spontánní malba. V malbě chci být srozumitelný a uvěřitelný a chci jí v lidech vyvolávat pozitivní emoce.

Témata tvorby

Blízkost přírody, její proměna v denní době a ročních obdobích mě zásadně ovlivňuje v mé tvorbě. To mi dává znalosti, inspiraci pro snění, opravdovost a uvěřitelnost témat a námětů ve svých obrazech.

Když přepnu hlavu a začnu se na svět koukat výtvarným okem, náměty vidím úplně všude. Tvorbu zásadně ovlivňuje můj kladný až obdivný vztah k přírodě. Krásu hledám v tématech, které mne dlouhodobě zajímají, kterými žiju. Jsou to stromy, kvetoucí louky, plevele, proměny vesnické krajiny vlivem ročních období nebo působením času. Lákají mne tajemné zarostlé zahrady se starými stromy. Naprosto mě fascinuje, když z tvrdého dřeva vypučí jemné čarokrásné a voňavé květy. Inspirují mne kvetoucí louky a život v nich. Hodně vjemů pochází z mého dětství, ze života ve velké rozkvetlé zahradě, ze zážitků při pozorování vysoké trávy, kvetoucích kopretin, zvonků nebo pampelišek a v nich skákajících kobylek a třepotajících se motýlů.

Jsem aktivním zahradníkem a sadařem. Svou zahradu pozoruji celoročně ze své pracovny, líbí se mi její proměny během dne i ročních období.

Bydlím v Poodří, v krajině nekonečných barevných luk, rybníků a meandrující Odry. Jsem od dětství rybářem. Téma rybích obrazů je mi také velmi blízké a průběžně se k němu vracím.

Dalším, pro mne výrazným tématem, i když momentálně trošku upozaděným, jsou obrazy z kovu. Vždy jsem byl na svůj ocelový region hrdý. Velká část mých předků pracovala ve výrobě nebo zpracování železa, proto mám toto téma asi nějak zakomponováno v mém DNA a láká mne do obrazu ztvárnit surovost materiálu a zvláštní vůně kovu.

Malbou komunikuji se světem a svému okolí tak předávám své poselství o tom, jak svět vnímám, nebo snad bych jej chtěl vidět. Maluji srdcem. Do malby dávám enormní množství energie a soustředění. Věřím, že na výsledných dílech je to vidět a citlivý divák je schopen si energii po léta čerpat zpět.

Technika a způsob tvorby

Náměty pro svou tvorbu nacházím při svých pěších toulkách nebo cyklobloudění krajinou a často si je fotím do tematických deníků. Mám plnou hlavu nenamalovaných obrazů. Potřeboval bych malovat 24 hodin denně, abych všechny náměty zpracoval a dostal je z hlavy na plátno.

Na druhou stranu si velmi rád od malby odpočinu při práci na grafickém designu, např. tvorbou logotypů, vymýšlením sloganů nebo zpracováním celkové grafické identity firem. Je pro mne ideální, když jsou tyto dvě činnosti v určité harmonii a navzájem se doplňují.

V technice malby upřednostňuji určitou dynamiku, spontánnost a expresi. V malbě používám hrubé průmyslové štětce, občas i rýžák nebo koště. Technika stékání či rozmývání barev je mi blízká. Fascinují mne velké rozměry pláten. Rád experimentuji se syntetickou barvou a s tím, co mi její specifická viskozita, slívání barev a pomalé schnutí dovolí.

Kdo mě ovlivnil

Výtvarné vzdělání a um jsem nabíral pod vedením zkušených pedagogů, např. ak. mal. Ivo Mrázka, Marie Jaroňové, Mgr. Jany Smékalové, Mgr. Pavly Titorové, Martina Vyorala, ve výtvarné technologii u Ing. Postupy. V pozdějších letech např. u fotografa Pepy Hradila, zahradního architekta a grafika Ing. Mojmíra Kotase, nebo u ikony české konceptuální výtvarné tvorby ak. mal. Dalibora Chatrného, se kterým jsem měl čest, během svého tříletého pobytu v Brně, konzultovat své práce. Kromě absolvování několika výtvarných škol a oborů jsem absolvoval dramatický obor na Lidové konzervatoři a Múzické škole pod vedením paní Mgr. Evy Polzerové, která mne také svým pohledem na svět a rozvahou velice ovlivnila.

Mezi umělce, které rád studuji a kteří mne svou tvorbou rovněž ovlivňují, patří Květa a Jitka Válovy, Kamil Lhoták, Oskar Kokoschka, Jiří Sopko, Josef Žáček, Lubomír Typlt, Ivo Sumec, Daniel Balabán a další. Svým uvolněným stylem malby a grandiózností formátů mne zaujal Jakub Špaňhel.

Rád navštěvuji sbírky moderního českého umění v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře, ve Veletržním paláci v Praze, rád chodím na výstavy pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a Muzeem umění Olomouc. Když jsem v Brně, nevynechám Moravskou galerii Brno.

Způsoby prezentace

Realizoval jsem 26 samostatných výstav. Byl jsem pozván k účasti a vystavení prací na veletrhu současného umění 2023 v Paříži. Vystavil jsem své práci v rámci výběru Van Gogh Art Gallery v Madridu (2023). Přes dvě stovky mých výtvarných prací našly nový domov. Jsem zastoupen v soukromých sbírkách v Česku a Evropě.

Snažím se výtvarné umění přiblížit i lidem, kteří ho aktivně nesledují nebo nevyhledávají. Kromě klasických výstav „pod střechou“, pořádám venkovní volně přístupné výstavy. Obrazy jsou tištěné na banneru nebo velkoplošném nosiči a mohou tak být vystaveny ve venkovních prostorách.

Začínal jsem zahradní výstavou originálů opřených o stromy, pergolu nebo plot našeho domu. Výstava byla závislá na počasí, proto tedy krátkodobá. Přesto její komorní atmosféra měla své nezaměnitelné kouzlo a byla návštěvně velmi úspěšná.

Dalším krokem byla výstava obrazů, které jsem nechal vyfotit a vytisknout na velkoplošné desky a vystavil na plotě našeho domu po období tří měsíců. Díky tomu ji mohl shlédnout širší okruh osob. Ohlas na tuto výstavu byl tak nečekaný, že mě podnítil k dalším venkovním výstavám na nových místech.

Věřím, že venkovní výstava může lidem navodit příjemné pocity a zážitek, když jdou zrovna z nákupu nebo venčí psa. Kultura a výtvarné umění nemusí být pouze zájmem vybrané části společnosti, naopak může být běžnou součástí každodenního života. Věřím, že lidé ztratí ostych nebo předsudky z navštívení oficiálních výstavních a galerijních prostor a zvýší se jejich zájem pořídit si do bytu originální a jedinečný obraz.

Pár řádků o časech příštích

Chci se posouvat dále, objevovat, vzdělávat, nasávat informace, rady a inspirace. Nevím, kde mne hlava pustí a čas ve výtvarném projevu zavane. Cítím, že časem postupně půjdu do větší námětové a kompoziční zkratky, střídmější barevnosti a ještě větší exprese, ale stále za zachování enormní energie, tepla a příjemných pocitů, které z mé tvorby na diváky vyzařují. Chci dále rozvíjet téma kovových obrazů a rybích trhů a motivů.

Závěrem

Jsem malíř. Maluji srdcem, plným přesvědčením, fascinací a prožitkem daného tématu. Malbou se chci bavit, výsledkem diváka zastavit a zaujmout. Je mi odměnou, když na mé barevné vnímání světa lidé reagují kladně. Mým záměrem je výtvarné umění přiblížit i lidem, kteří ho aktivně nesledují nebo nevyhledávají. Přál bych si, když si někdo položí otázku, jak by musel vypadat obraz, který by si vážně chtěl pověsit do bytu, aby odpověď našel při pohledu na můj obraz.