Ikony

O mně

Malba

Malba

Jsem malíř tělem i duší. Malbou se chci především bavit, proces malby si užívat a zprostředkovat své vnímání barev a vůni světa ostatním lidem. Láká mne divoká, expresivní a spontánní malba. V malbě chci být srozumitelný a uvěřitelný a chci jí v lidech vyvolávat pozitivní emoce.

Grafický design

Grafický design

Mohu nabídnout zkušenost a léta praxe, rozhled v oboru, klid při řešení zakázek. Od roku 1999, kdy jsem na volné noze jsem v grafickém designu realizoval množství různorodých projektů. Za celou svou dobu praxe jsem obsáhl všechny možné grafické práce, typy a polohy zakázek.

Číst více

Výstavy

Všechny výstavy

Ohlasy

Chtěla bych Vám tímto poděkovat za krásný zážitek a příjemné chvíle strávené díky Vaší putovní výstavě obrazů ,,Ze-ze-mě", která probíhala v Ostravě. Přiznám se, že jsem se vypravila do Ostravy záměrně. Cílem bylo potěšit se Vašimi malbami, udělat si s kolegyní pěkné odpoledne a  přenést ze světa povinností do světa pohody, klidu a krásy. Těšila jsem se na ten zážitek, protože jsem již shlédla obdobnou výstavu ,,Na plotě".

Očekávání se naplnilo, bylo se opět na co dívat! Proto ještě jednou děkuji. Tolik pozitivní energie, která vyzařuje z Vašich pláten mi vydrží zase na dlouho. Snad do nějaké další výstavy?

Alena Dolenská

Na pana grafika Martina Ruska se Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava obrátila s žádostí o grafický návrh Almanachu k 20. výročí vzniku naší fakulty a o typografické zpracování našeho fakultního časopisu s hledáním jeho nové vizuální identity. V obou případech vzešly k naší velké spokojenosti dva velmi povedené grafické návrhy. Mne osobně zaujal kreativní a velmi originální přístup pana Ruska k vytváření obou grafických návrhů, přičemž nebylo možné přehlédnout jeho výrazné grafické cítění a smysl pro detail.

prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Vedoucí katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TUO

S panem Ruskem jsme spolupracovali na tvorbě nových propagačních materiálů a webových stránek. Oba úkoly byly plněny s velkou pečlivostí a s velmi profesionálním výsledkem. Navržený design byl čistý, moderní, přehledný. Přístup při spolupráci byl velmi přátelský, lidský a tyto rysy byly přeneseny i do samotného designu, kdy nebylo myšleno na strohou prezentaci společnosti, ale na duši firmy.

Ing. Blahoslav Socha
Vedoucí vývoje HW ve společnosti MSV elektronika
Více ohlasů

Média

Více z médií