Ikony
LEVEL

LEVEL

  • Vizuální identita

Logo a vizuál propřekladatelskou agenturu specializující se na překlady z/do polštiny

LEVEL
LEVEL

Logo překladatelské agentury specializující se na překlady z/do polštiny.

Když jsem přemýšlel nad tématem pro název a logo agentury, vycházel jsem z toho, že smyslem překladů je identický význam v obou jazycích. Proto jsem hledal vhodné slovo, které lze číst zprava doleva i zleva doprava a má vždy stejný význam (tzv. palindrom) a zároveň bude vyjadřovat určitou kvalitu poskytovaného servisu. Je to paralela s překlady, kdy text v jednom jazyce je přeložen do jiného jazyka, ale vždy má stejný význam.

Realizace 4 / 2018

LEVEL
LEVEL
LEVEL