Ikony
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka

ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka

  • Publikace
  • Vizuální identita
  • Slogan

Když se podíváte na nové logo základní školy, uvidíte v něm nejen několik více či méně ukrytých symbolů, ale také duch a myšlenku tradice a patriotismu.

ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka

Dominantní prvek loga – číslo jedna – má mnoho významů: ať už v podobě školní veličiny úspěšnosti, v lokaci školy v místní části Studénky 1 či snad v jedinečnosti spojení názvu základní školy s Františkem kardinálem Tomáškem, ostatně jediné v celé republice.

Samotné číslo jedna je natolik nosným a snadno zapamatovatelným prvkem loga, že jej lze použít i samostatně bez textu, navíc je například přímo aplikovatelné na školní pomůcky jako jsou žákovské knížky, tužky, trička, s možností spojení se slogany např. „napíšu to na jedničku“, „někdo sbírá známky, někdo jedničky“, „jsme (z) jedničky“ a mnoha dalšími. Bílé písmo vepsané v symbolu jedničky je originál rukopisu kardinála Tomáška, užité barvy mají souvislost s hodností a životem Františka kardinála Tomáška.

Mým cílem bylo, aby nové logo školy bylo nadčasové, jednoduché, výrazné, ale zároveň čisté, a také korespondovalo s myšlenkami, které byly Františku kardinálu Tomáškovi vlastní.

Jeho výrok „zdvihněte hlavy a vzpřimte se“ je přeci tak pravdivý a dodnes použitelný.

ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka
ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka