Ikony
Klub plaveckých sportů Ostrava

Klub plaveckých sportů Ostrava

  • Vizuální identita

Pro Klub plaveckých sportů Ostrava, ve kterém trénují mnozí čeští reprezentanti, jsem vytvořil nové logo a vizuální styl a grafický navrh nových webových stránek.

Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava

Pro Klub plaveckých sportů Ostrava, ve kterém trénují mnozí čeští reprezentanti, jsem vytvořil nové logo a vizuální styl a graficky navrhl nové webové stránky.

Obdélníkovým tvarem symbolizuje logotyp bazén. Čisté linie loga a vizuálního stylu odráží symboliku čistoty tohoto sportu a průzračnost vody. Osm vln znázorňuje počet drah v bazénu a zároveň ladný pohyb plavců ve vodě. Modrá barva je vžitým symbolem vody a města Ostravy.

realizace 1_2018

Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava
Klub plaveckých sportů Ostrava