Ikony
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská

Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská

  • Vizuální identita

Soukromá manažerská akademie a ZUŠka v jedné budově školy

Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská

Na počátku práce na novém vizuálním stylu Manažerské akademie Beroun a ZUŠky Lidinská byla návštěva škol a diskuze s vedením školy i studenty mimo jiné i tom, jak oni sami školu vidí, cítí a vnímají. Často se vyskytovaly odpovědi jako „považuji to tady za svůj druhý domov, cítím se tady jako doma, chovají se tady k dětem a studentům slušně, máme mezi studenty blízké osobní vztahy, rozvíjejí přirozenou muzikálnost“…. Vnímal jsem, že atmosféra, přístup vedení, „DNA“ školy a její kolorit je v obou školách stejný a není to jen z důvodu, že obě sídlí ve stejné budově.

Pro vznik nového logotypu jsem byl následně inspirován myšlenkou, že všechna kladná hodnocení jsou společná pro adresu Tovární 66. Proto jsem s prvkem 66 začal pracovat a tento symbol graficky zpracovávat.

Ideovou linkou bylo nalézt a graficky vytvořit atribut, který by byl základním prvkem vizuálního stylu, byl snadno rozpoznatelný a zapamatovatelný a rafinovaně odkazoval na adresu školy. Jeden silný společný motiv pro obě školy. Nadčasovost značky by měla zaručovat dlouhou životnost symbolu. Zvolené prvky by měly napomáhat budovat a komunikovat integritu a charakter obou škol.

A tak se dominantou nového loga a celého vizuálního stylu staly číslice 66 stylizované do podoby uvozovek, a které současně tvarem připomínají noty.

Základní prvek 66 je umocněn o doplnění bodů – kruhů uvnitř číslic, které symbolizují učitele a studenty, kteří společně utvářejí, staví a nesou značku školy.

Nová vizuální identita se bude promítat také do veškeré interní a externí komunikace škol. Novou symboliku doplňuji o nakreslený obrysový tvar Středočeského kraje, okresu Beroun, města Beroun a nebo řeky. Tyto obrysy se mohou využívat jako grafický podklad pro texty nebo jako podklad na plakátech ZUŠky. Dalším podkladem pod texty nebo na plakáty mohou být hudební motivy, které jsem nakreslil s určitou rustikálností, aby další motivy, které vzejdou dle potřeb školy, mohli případně nakreslit učitelé či žáci sami.

Nový logotyp a vizuální styl je dostatečně rozmanitý a pružný, ale zároveň sjednocující obě školy, aby se mohl použít při tvorbě merche pro obě školy současně. Tím dojde k tisku ve větších nákladech, což přinese úsporu nákladů.

Jasnou identifikací školy a dominantním prvkem, který napomůže kolemjdoucím se orientovat a ztotožnit s identitou školy, bude umístění svítícího symbolu 66 na fasádě školy.

Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská
Manažerská akademie Beroun a ZUŠka Lidinská