Ikony
Krizové centrum Ostrava

Krizové centrum Ostrava

  • Vizuální identita
  • Tiskoviny
  • Slogan

Občanské sdružení, které pomáhá lidem, kteří se ocitli v krizové situaci a psychické tísni

Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava

Vzhledem k zaměření služeb KCO je logo pocitové měkké - oblé tvary - lidské - psaný font - s důrazem na zaměření KCO, tzn. citlivou komunikaci s klientem a to celé je podpořeno sloganem „Povídejte, posloucháme”.

U logotypu je definována základní barevnost z pocitově hřejivých přírodních barev. Ilustrační fotografie do grafických výstupů doporučuji využití černobílých snímků s použitím rastru. Využívat takové fotografie které navozují emoce, nejsou příliš konkrétní a popisné.

Jako zdobný prvek navrhuji využívat velké nápisy, nápisy v bublinách a využit zdobnosti při zvětšení oblých fontů Sugar Free a Beround.

Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava
Krizové centrum Ostrava